Печално: България падна до 55-то място в световния рейтинг за върховенството на закона и е на последно място в ЕС

23България стремително върви към дъното по всички показатели на правовата държава. Рейтингът, който се съставя два пъти в годината,  е публикуван на сайта на международната неправителствена организация World Justice Project (WJP).

В сравнение с миналата класация България е паднала с две места надолу. Kaтастрофална е ситуацията с върховенството на закона..право

крадено от 30думи

… и  корупцията:

корупция

Още по темата:

защищено INVITEXT