Вълшебствата на Огледалната дата: Намисляме си желания на 11.11

getImage

Интересните числови съвпадения в датите привличат вниманието. Те са редки, така че от енергийна гледна точка  придават рядък импулс, който помага да се изпълнят  желанията ни.

Силата на огледалните дати: в какво се изразява?

Огледална дата означава, че две числа сякаш се отразяват  едно  крадено от 30думи друго. Например, 21.12, или 11.11. Интересното е, че 11 ноември повтаря месеца, който също е 11-ти подред.

В случая с с датата 21.12 може  да се говори просто за засилване на свойствата на тройката. Тя произлиза от сумата на числата на деня (21 – 2 + 1 = 3) и крадено от 30думи числото на месец декември (1 + 2 също е 3). С датата  11 ноември не всичко е  толкова просто, защото в нея,  от една страна, се усилват качествата именно на Единицата, която се повтаря цели  четири пъти.

От друга страна, при сбор се получава Двойка. И това носи специален отпечатък крадено от 30думи върху  11.11. Както във  всеки лунен ден, звезди ще съпътстват някои дела.

Енергетиката на такава дата оказва силно влияние не само защото някое число има повече от обичайната си сила. Повторението  позволява да се прояви важна връзка с висшите сили. Използвайте тези дни за обреди и ритуали, за изпълнения на крадено от 30думи желания или за вземане на важни решения.

Каква енергия има  датата  11 ноември?

11 има  много противоречив характер, тъй като от една страна, усилва качествата на единицата, а от друга страна, се свежда до две. Появява се възможност да се използват най-добрите качества и на едното, и на другото число.

крадено от 30думи

Интересното е, че 1 и 2  имат взаимно изключващи се характеристики, според нумерологията. Но също така е важно и това, че повторението на числата позволява да  насочите своята енергия за изпълнението на желание. Какво се случва с числото  11?

1 – това е числото на волята. Вашето самочувствие и стремежът крадено от 30думи за постигане на желанието ще бъдат решаващи фактори за начина, по който ще се реализира вашата мечта. Единицата носи такива качества в себе си като авторитетност, самостоятелност и силен характер.

Като първо число, единицата е число на лидера. Ето защо на 11.11  ще бъде лесно да настоявате на своето, да крадено от 30думи вървите напред и да завършите делата си успешно. Така че всичко пожелано днес, със сигурност  ще се изпълни.

Двойката, напротив, подчертава нестабилността и изменчивостта, съчетавайки в себе си противоположности. Тя има мек характер, желание за компромис. За разлика от активната единица тя е пасивна, а понякога дори е склонна към крадено от 30думи зависимост.  От друга страна, енергетиката на двойката разкрива най-чувствителните струни на човешката душа.

Eнергията на 2  ще  улеснява  осъществяването на любовни желания и ще помага за справяне с конфликти.   Използвайте всякакво заклинание за любов и ще видите колко бързо ще се превърне в реалност.

Астрология на изпълнение на желанията в крадено от 30думи петък 11.11

Ако говорим за отрицателните качества, които могат да се проявят в този ден, първото нещо, което си струва да споменем , е импулсивност. Желателно е внимателно крадено от 30думи да  контролирате своите мечти защото в противен случай те могат да ви оставят без нищо.

Следете своя емоционален фон: ако чувствате, че сте ядосани, намерете начин за облекчаване на стреса, тогава конфликтите можете да ви заобиколят. Не бива да си намисляте и желание за отмъщение.

Обред за изпълнение  на желанието

крадено от 30думи

Ако сте решили да си намислите нещо, то трябва да се направи по следния начин. Обмислете вашето желание от начало до край. Желателно е да го изразите кратко, в едно изречение. Напишете го на лист хартия и си направете проверка: Има ли неясноти в текста? Ясно ли е формулирано? Задължително крадено от 30думи изключете думи като „искам, да се случи така“ или „желая“.

След като се убедите, че желанието е точно формулирано, го напишете 11 пъти. Нарежете листа на парчета така, че на всяко парче да се чете желанието ви от началото до края.

Съберете всички късчета заедно и  кажете: „желанието ще се  крадено от 30думи сбъдне, мечтата ми ще бъде! Часовникът няма да е показал 12, нощта няма да е успяла да започне нов ден, а желанието ми ще се случи сега. „

До полунощ (11 срещу 12 ноември) поставете листчета си в  тайни места и ъгли, така че никой да не може да ги крадено от 30думи намери. Достатъчно е те да престоят през нощта там, след това може да ги махнете. Чакайте  изпълнение на желанието си в близко време.

Призраци в огледалото се появяват заради феномена на Трокслер

Призраци в огледалото се появяват заради феномена на Трокслер

Във филмите на ужасите е  доста популярна тази сцена: човек гледа в огледалото и…
крадено от 30думи
защищено INVITEXT