Вълшебствата на Огледалната дата: Намисляме си желания на 11.11

getImage

Интересните числови съвпадения в датите привличат вниманието. Те са редки, така че от енергийна гледна точка  придават рядък импулс, който помага да се изпълнят  желанията ни.

Силата на огледалните дати: в какво се изразява?

Огледална дата означава, че две числа сякаш се отразяват  едно  друго. Например, 21.12, или 11.11. крадено от 30думи Интересното е, че 11 ноември повтаря месеца, който също е 11-ти подред.

В случая с с датата 21.12 може  да се говори просто за засилване на свойствата на тройката. Тя произлиза от сумата на числата на деня (21 – 2 + 1 = 3) и числото на месец декември (1 крадено от 30думи + 2 също е 3). С датата  11 ноември не всичко е  толкова просто, защото в нея,  от една страна, се усилват качествата именно на Единицата, която се повтаря цели  четири пъти.

От друга страна, при сбор се получава Двойка. И това носи специален отпечатък върху  11.11. Както във  всеки крадено от 30думи лунен ден, звезди ще съпътстват някои дела.

Енергетиката на такава дата оказва силно влияние не само защото някое число има повече от обичайната си сила. Повторението  позволява да се прояви важна връзка с висшите сили. Използвайте тези дни за обреди и ритуали, за изпълнения на желания или за вземане на крадено от 30думи важни решения.

Каква енергия има  датата  11 ноември?

11 има  много противоречив характер, тъй като от една страна, усилва качествата на единицата, а от друга страна, се свежда до две. Появява се възможност да се използват най-добрите качества и на едното, и на другото число.

Интересното е, че 1 и крадено от 30думи 2  имат взаимно изключващи се характеристики, според нумерологията. Но също така е важно и това, че повторението на числата позволява да  насочите своята енергия за изпълнението на желание. Какво се случва с числото  11?

1 – това е числото на волята. Вашето самочувствие и стремежът за постигане на желанието ще крадено от 30думи бъдат решаващи фактори за начина, по който ще се реализира вашата мечта. Единицата носи такива качества в себе си като авторитетност, самостоятелност и силен характер.

Като първо число, единицата е число на лидера. Ето защо на 11.11  ще бъде лесно да настоявате на своето, да вървите напред и да завършите крадено от 30думи делата си успешно. Така че всичко пожелано днес, със сигурност  ще се изпълни.

Двойката, напротив, подчертава нестабилността и изменчивостта, съчетавайки в себе си противоположности. Тя има мек характер, желание за компромис. За разлика от активната единица тя е пасивна, а понякога дори е склонна към зависимост.  От друга страна, енергетиката крадено от 30думи на двойката разкрива най-чувствителните струни на човешката душа.

Eнергията на 2  ще  улеснява  осъществяването на любовни желания и ще помага за справяне с конфликти.   Използвайте всякакво заклинание за любов и ще видите колко бързо ще се превърне в реалност.

Астрология на изпълнение на желанията в петък 11.11

Ако говорим за крадено от 30думи отрицателните качества, които могат да се проявят в този ден, първото нещо, което си струва да споменем , е импулсивност. Желателно е внимателно да  контролирате своите мечти защото в противен случай те могат да ви оставят без нищо.

Следете своя емоционален фон: ако чувствате, че сте ядосани, намерете начин за крадено от 30думи облекчаване на стреса, тогава конфликтите можете да ви заобиколят. Не бива да си намисляте и желание за отмъщение.

Обред за изпълнение  на желанието

Ако сте решили да си намислите нещо, то трябва да се направи по следния начин. Обмислете вашето желание от начало до край. Желателно е да го изразите крадено от 30думи кратко, в едно изречение. Напишете го на лист хартия и си направете проверка: Има ли неясноти в текста? Ясно ли е формулирано? Задължително изключете думи като „искам, да се случи така“ или „желая“.

След като се убедите, че желанието е точно формулирано, го напишете 11 пъти. Нарежете листа на парчета крадено от 30думи така, че на всяко парче да се чете желанието ви от началото до края.

Съберете всички късчета заедно и  кажете: „желанието ще се  сбъдне, мечтата ми ще бъде! Часовникът няма да е показал 12, нощта няма да е успяла да започне нов ден, а желанието ми ще се случи сега. крадено от 30думи

До полунощ (11 срещу 12 ноември) поставете листчета си в  тайни места и ъгли, така че никой да не може да ги намери. Достатъчно е те да престоят през нощта там, след това може да ги махнете. Чакайте  изпълнение на желанието си в близко време.

Призраци в огледалото се крадено от 30думи появяват заради феномена на Трокслер

Призраци в огледалото се появяват заради феномена на Трокслер

Във филмите на ужасите е  доста популярна тази сцена: човек гледа в огледалото и…
защищено INVITEXT