Ако не ви пускат в храма…

 

Когато един  мъж  бил дете, баба му винаги му казвала:

„Момчето ми, ти ще станеш голям, ще ти стане тежко на душата – иди в храма, там винаги ще ти е  по-леко.“

Пораснал човекът.

 

И  веднъж се почувствал съвсем непоносимо. Той си спомнил съвета на бабата и крадено от 30думи отишъл в храма.

До него се приближил мъж:
– Не си дръж така ръцете!

Някаква  жена му подвиква:
– Не стой там!

Друга  мърмори:
– Защо си така облечен?

Някой   го  дърпа:
– Неправилно се кръстиш!

А една жена го съветва:
– Излезте от църквата, купете си книга за крадено от 30думи това как да се държите в нея, и едва след това се върнете.

Човекът излязъл   от храма,  седнал на една пейка и заплакал горчиво.

И изведнъж чул глас:
– Защо плачеш,  дете мое? Вдигнал той обляното си в сълзи лице и видял Исус Христос.
Казал му:
– Боже мой! крадено от 30думи Не ме пускат в  храма!

Исус го прегърнал:
– Не се разстройвай, детето ми, и мен там от  дълго време вече не ме пускат.

защищено INVITEXT