ЮАР: Парламентът отне земята на белите фермери

Парламентът на ЮАР одобри законопроект, който позволява на правителството да проведе експроприация на земята на белите  фермери.

Законът предвижда принудително изкупуване на земята от белите собственици и  прехвърлянето и на  чернокожото население.

Сега, две десетилетия след падането на режима на апартейда, голяма част от земята крадено от 30думи в Южна Африка все още е собственост на белите.

Управляващата партия Африкански национален конгрес (АНК)  заяви, че на несправедливостта, създадена по време на апартейда, когато бялото малцинство е притежавало  почти цялата земя, трябва най-накрая да се сложи край.

Партията смята закона за отчуждаване на земята за най-важното решение от  времето на падането на апартейда. Управляващата партия се надява, че приемането на закона ще помогне за ускоряване на поземлената реформа и ще осигури равен достъп на населението до  земните крадено от 30думи ресурси.

Законопроектът предвижда  заплащане на обезщетение за отчуждените земи. Законопроектът трябва да бъде подписан от президента Джейкъб Зума.

Предполага се, че президентът ще подпише документа в рамките на няколко седмици или месеци.

защищено INVITEXT