22% от младежите не работят, не учат и не се квалифицират

Национално изследване показва, че 22% от младите хора у нас не работят, не учат и не се квалифицират, съобщи БНР. По този показател България се нарежда на първо място сред страните-членки на Европейския съюз.

Проблемът ще бъде дискутиран на конференция с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и международни експерти. Ще присъства и социалният министър Ивайло Калфин.

Групата на икономически неактивните младежи между 15 и 24 години е с различен социално-демографски профил, твърдят авторите на националното изследване, което ще бъде представено по време на форума. Процентът им е почти двойно по-голям от средния за Европейския съюз. За изключването им от трудовия пазар и образователния процес, както и от възможностите за допълнителна квалификация, влияние оказват семейната и социалната среда, начинът им на живот и личната мотивация.

Проблемите на тези младежи трябва да влязат спешно в дневния ред на държавата, смятат експертите, защото ежегодните икономически загуби от оттеглянето на младите хора от пазара на труда възлизат на близо 2 милиарда лева.