Смяна на полюсите – прогноза на правителството на САЩ

Преди три месеца бе написана статия по темата за смяна на полюсите, в която бяха представени данни от сайта NOOA на правителството на САЩ. От тях следва, че не само, че  Северният магнитен полюс се движи към Русия през последните години, но дори и се  увеличава скоростта му, пише David крадено от 30думи Montaigne в beforeitsnews.com.

Новитe данни от NOAA  току-що се появиха. Те напомнят на миналите измервания и най-важното,  дават прогноза за бъдещите позиции на полюсите през следващите години.

Като се има предвид, че държавните данни, което е потвърдено, са  прекалено предпазливи във всичките предишни опити за оценка на движението на полюсите, крадено от 30думи в действителност те винаги се движат по-нататък и по-бързо, отколкото те прогнозираха, давайки координати на точките на отместването. И все пак, все още можем да видим, че те  официално очакват  да се ускорява движението в продължение на много години. Колоните от цифрите по-долу представляват географската дължина и ширина на северния крадено от 30думи магнитен полюс в началото на всяка календарна година.

251.403 80.576 1999.000
250.360 80.972 2000.000
248.992 81.427 2001.000
247.468 81.879 2002.000
245.769 82.325 2003.000
243.881 82.762 2004.000
241.782 83.186 2005.000
239.408 83.602 2006.000
236.784 83.995 2007.000
233.900 84.363 2008.000
230.751 84.702 2009.000
227.166 85.020 2010.000
222.596 85.370 2011.000
217.521 85.676 крадено от 30думи 2012.000
211.982 85.933 2013.000
206.059 86.138 2014.000
199.975 86.289 2015.000
193.710 86.395 2016.000
187.413 86.455 2017.000
181.245 86.471 2018.000
175.346 86.448 2019.000

Имайте предвид, че   магнитният полюс прeминава  отметката 180 градуса (разделяща полукълба) към  2019.

(Виж http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/data/poles/NP.xy)

Имайте предвид също така, че промяната е 1,043 градуса географска дължина,  а крадено от 30думи изменението на  ширината е 0.396  в периода от 1999-2000 г.
251,403 80,576 1999,000
250,360 80,972 2000,000

2015 г. ситуацията се  промени, сега  изместването  6, 084 градуса географска дължина. Това е около шест пъти повече от промяната в дължина за година   след 2000 г. в сравнение с това, което е било крадено от 30думи преди.

206,059 86,138 2014,000
199,975 86,289 2015,000

Но ситуацията стaва  по-лоша към  2019. Но таблицата не  предоставя никакви данни след 1 януари 2020 г., което е интересно за мен.

Това, разбира се е субективна оценка, но моето изследване показва, че смяната на магнитните полюси (и смяна на оста на въртене крадено от 30думи на Земята) ще се се случи в периода  21-28 декември, 2019 г.  Очакването ми е много по-лошо, отколкото показват данните, които са били публикувани и са в  съответствие с очакванията на NOAA, но аз мисля, че доказателствата, които ще дам,  ще потвърдят моите изводи.

Непознато

защищено INVITEXT