В КЗП си купували официални костюми за 50 798 лева с бюджетни средства

В КЗП си купували официални костюми за 50 798 лева с бюджетни средства
163 725 лв. под формата на бонуси са били раздадени и в Комисията за защита на потребителите. Сумата е от наложени глоби на некоректни търговци

Бонусите били раздавани избирателно и по преценка на председателя на институцията

От одитния доклад на Сметната палата за дейността на институцията през 2013 г. става ясно, че щатните бройки в комисията са над 160. Въпреки това постоянно са наемани хора на граждански договори за извършване на дейности, които са задължения на служители на трудов договор. През 2013 г. 105 души са си поделили 244 638 лв. по граждански договори.

Към 31 декември 2013 г. отчетените приходи от глоби и имуществени санкции са в размер на 1 078 543 лв. От тях доброволно са събрани 382 352 лв., чрез НАП принудително са взети 620 000 лв., а останалите 76 000 лв. са чрез съдия-изпълнител.

Одиторите се натъкват на интересни факти при изразходването на парите за облекло. По това перо за отчетени разходи са 50 798 лв.

Установено е обаче, че парите са отишли не за работни дрехи на служителите, а за официално облекло. По тази причина, комисията не е купувала дрехи, а е давала пари в брой на определени свои служители.

 

http://www.faktor.bg/novini/balgariya/36885-sluzhiteli-na-kzp-si-kupuvali-ofitzialni-kostyumi-s-byudzhetni-sredstva.html

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм