Асоциацията на професионалните географи и регионалисти вече има клон в Плевен

DSCF8313

 

Учредително събрание на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) – клон Плевен се проведе на 6 октомври в Дома на учителя.

Асоциацията има национален характер и е неотдавна регистрирана. В страната вече са учредени 8 такива регионални клона и според наскоро избрания крадено от 30думи Управителен съвет на АПГР до края на годината техният брой ще достигне поне 20.

Асоциацията осъществява дейност в полза на обществото, изразяваща се в координиране на дейността, представителство крадено от 30думи и подкрепа на българската професионална общност на географите и регионалистите.

Първостепенна цел на Асоциацията е издигане имиджа на българската география като най-важен фундамент за балансирано регионално развитие и ефективна регионална политика. Нейните учредители вярват, че основни гаранти за пространствената грамотност на българското общество са училищното географско образование и възпитание в крадено от 30думи дух на уважение към българското национално пространство, неговите природни богатства и културно наследство.

защищено INVITEXT

Add Comment