Прости истини

Business partnership and teamwork

Колко още векове трупане на знания са ни нужни за да се научим да разбираме тези прости истини.

1.Принципът на огледалото. Преди да осъдите отсрещния, погледнете себе си.

2. Принципът на болката. Нараненият човек наранява и другите.

3. Принципът на горния път. Ние се движим към по-високо ниво тогава, крадено от 30думи когато започнем да се отнасяме към другите по-добре, отколкото те се отнасят с нас.

4. Принципът на бумеранга. Когато помагаме на другите, ние помагаме на себе си.

5. Принципът на чука. Никога не използвайте чук за да убиете муха на челото на отсрещния.

6. Принципът на размяната. Вместо да поставяме крадено от 30думи другия на мястото му, ние трябва да се поставим на негово място.

7. Принципът на научаването. Всеки човек, който срещаме е потенциално способен да ни научи на нещо.

8. Принципът на харизмата. Хората проявяват интерес към човека, който се интересува от тях.

9. Принцип 10 точки. Вярата в най-добрите качества крадено от 30думи на хората, обикновено ги кара да покажат най-добрите си качества.

10. Принципът на конфронтацията. Първо се позаинтересувайте за хората и после встъпете в конфронтация.

11. Принципът на каменната скала. Доверие – това е основата на всяка една връзка.

12. Принципът на асансьора. В процеса на взаимоотношения, можем да издигнем човек крадено от 30думи до висини или да го съборим на земята.

13. Принципът на ситуацията. Никога не позволявайте ситуация да означава повече за вас от една връзка.

14. Принципът на Боб. Когато Боб има проблем с всеки, основният проблем обикновено е Боб.

15. Принципът на достъпността. Лекотата във отношението ни със самите себе крадено от 30думи си, кара другите да се чувстват спокойни с нас.

16. Принципът на окопа. Когато се готвиш за битка, изкопай за себе си такъв окоп, че да побере и другите.

17. Принципът на земеделието. Всички връзки трябва да бъдат култивирани.

18. Принципът на 101%. Намерете 1 процент, с който сте съгласни крадено от 30думи и му дайте 100% от вашите усилия.

19. Принципът на търпението. Пътуването заедно с друг, винаги е по-бавно отколкото ако сте сам.

20. Принципът на празника. Истинската проверка на взаимоотношенията не е само в това колко сме верни на приятелите си когато те търпят неудачи, а и колко силно се крадено от 30думи радваме за техните успехи.

21. Принципът на приятелството. При равнопоставени хора, всеки се стреми към тези които му се харесват. при неравни условия, хората се стремят към себеподобните и равни на тях хора.

22. Принципът на сътрудничество. Съвместната работа увеличава вероятността от съвместна победа.

23. Принципът на удовлетворение. В идеалната крадено от 30думи връзка достатъчно за удоволствието на страните е просто да бъдат заедно.

защищено INVITEXT

Add Comment