Намираме се на ръба на шестото масово измиране

Земята е на прага на шестото голямо измиране казват учените. Животът на нашата планета е най-разнообразен от когато и да било в геоложката история.

Въпреки това, едно ново проучване, проведено от международен екип от учени твърди, че животът на Земята е достигнал повратна точка. Експерти посочват доказателства за началото на крадено от 30думи голямо измиране.

Изследването твърди, че през 1500г. са изчезнали 322 вида сухоземни гръбначни животни.

Популацията на оцелелите видове намалява средно с 25 на 100.
Безгръбначните се намират в крадено от 30думи още по-голяма опасност, съгласно данни повече от две трети от популацията им или около 45% е намаляла.

В същото време населението на света се е удвоило.

5-те масови измирания.

originallllllllllllllll

До този момент на земята са се случили пет масови измирания.

Ордовико-силурското измиране (преди 440-445 милиона години)-третото по мащаб масово крадено от 30думи измиране в историята. През този период по-голямата част от живота бил морски, тогава са загубени над 60% от морските обитатели.

Къснодевенско измиране (преди 370 милиона години)-три четвърти от всички видове на земята са загинали, този период по-скоро е бил в рамките на няколко милиона години.

Велико-пермското измиране (преди 252 милиона крадено от 30думи години)- Най-голямото измиране в историята на земята, когато 96% от живите същества са измрели. Целият живот на земята произхожда от останалите 4% от оцелелите видове.

Триас измирането (преди 200 милиона години) – това измиране се проявило в няколко етапа, по следния ред: изменение в климата, астероидно падане и изливането на крадено от 30думи базалтова лава.

Палеогенното измиране (преди 65 милиона години)- Едно от най-известните измирания по време на което изчезват динозаврите.

Изчезване на видове.

original (1111111111111111111)

Сега в целия свят между 16 и 23% от всички гръбначни животни са застрашени от изчезване. Загубата на големи животни води до големи популационни загуби, които както отбелязват крадено от 30думи учените също са настъпили по време на предишните масови измирания.

Изчезването на големите животни от околната среда може да доведе до разпространението на по-малки животни, като гризачите например. Те от своя страна могат да пренасят паразити и болести засягащи хората.

Ако ние стоим на ръба на шестото масово измиране, тогава крадено от 30думи то ще бъде първото по рода си причинено от действията на един вид, а именно на човека, заявяват учените!

защищено INVITEXT

Post Comment