Учените са на път да създадат синтетични самовъзпроизвеждащи се живи клетки

20140118_2_1 През последните няколко години химици и биохимици са постигнали значителен напредък в създаването на някои видове синтетични тъкани, които са аналогични на тъканите на живите клетки,  в получаване на синтетична ДНК и създаването на други компоненти, от които могат да бъдат сглобени самовъзпроизвеждащи се синтетични живи клетки .

И сега крадено от 30думи за първи път в историята на науката, изследователи от Radboud University Nijmegen, Холандия, са създали изкуствени еукариотни клетки, в недрата на които се намират изкуствени органели, и в които протичат  биохимични реакции, подобни на реакциите в клетките на живите организми.

Еукариотните клетки са базовите „стандартни “ блокове на всички сложни крадено от 30думи форми на живот като растения и животни . Тяхната основна разлика от клетките на по- простите и древни форми на живот,  е наличието в такива клетки на органели, които са самостоятелни единици, които изпълняват една или няколко специфични функции .

Наличието на органели позволява на клетките да възпроизвеждат  по- голямо крадено от 30думи разнообразие от химични реакции в условията  на ограниченото вътрешно пространство на клетката . Появата на еукариотните клетки е един от най-важните етапи в развитието на живота на Земята в най- ранния период на живота на нашата планета.

„И сега някои учени  вече са успели да синтезират най-простите живи клетки, а крадено от 30думи ние отидохме малко по-далече  и създадохме сложна синтетична клетка с органели и нуклеотиди “ – казва професор Ян ван Хест, който е ръководител на изследователската група – „Следващата ни стъпка ще бъде създаването на синтетична клетка,  който ще  може сама да си осигурява необходимата енергия“.

Създавайки синтетична еукариотна клетка,  изследователите крадено от 30думи използвали като реактор капка вода. В тази вода се въвеждат малки сфери от полистирол -B, запълнени с различни ензими и протеини, благодарение на които в недрата на бъдещите клетки протичат специфични биохимични реакции.

След това тази малка капка вода е била затворена в обвивка от по-сложен полимерен материал пolybutadiene-b-poly polymersome, крадено от 30думи който започва да играе ролята на клетъчната мембрана.

Тази създадена от учените структура е много подобна по структура на еукариотна клетка от естествен произход . Освен това, в тази изкуствен структура започват  да протичат многостепенн химични реакции, които напълно повтарят целия път по трансформацията на протеини и ензими в живите крадено от 30думи клетки .

Използвайки флуоресценция, учените били в състояние да  проследят целия път на веригата с химични реакции, настъпващи в различните части на синтетичните клетки и това е доказателство, че те са буспели да създадат полимерна клетка с функциониращи органели .

„В момента се работи върху методите за контрол на движението крадено от 30думи на различни химични компоненти в рамките на клетката от една органела към друга“ – казва професор ван Хест – „Моделирането на процеси, протичащи в живите клетки, ще ни помогне да разберем по-добре характеристиките на тяхната структура и тези процеси.

И, в крайна сметка, всичко ще стигне до там, че  ние крадено от 30думи ще направим изкуствена клетка, почти неразличима от жива клетка от естествен произход „.

защищено INVITEXT

Add Comment