Нова форма на вируса на спин е открита в Гърция, България и Румъния

От Румъния съобщиха, че у 157 човека  е открита нова форма на вируса на спин. Мутиралата болест първоначално се е появила в Португалия и Испания, но след това се е разпространила и извън Иберийския полуостров. Според B1TV, днес новата форма на човешкия имунодефицитен вирус е крадено от 30думи открита в Гърция, България и Румъния.

Тя е характерна за последователите на нетрадиционни  сексуални контакти или употреба на интравенозни наркотици,  на базата на естествени съставки.

Мутиралият вирус значително крадено от 30думи по-често поразява човешките клетки, в сравнение с предишната форма на болестта.

ziare.com

защищено INVITEXT

Add Comment