Климатът бил мъжки и женски?

Малко хора знаят, че  един от дните на конференцията по изменението на климата във Варшава бе посветен  на въпросите на половете. Една от подкомисиите , които са работили в рамките на 19-та конференция, е обсъждала  въпроси, свързани с равенството между половете и пълноценно участие на крадено от 30думи жените в борбата с изменението на климата.

Участниците са дискутирали как изпълняват задълженията си страните, приети през миналата година.

Заслужава да се отбележи, че на 18- ата конференция в  Доха страните се задължиха да спазват баланс между половете в Секретариата и делегациите. Толкова важно ли е това? Има ли някаква крадено от 30думи особена мъжка или женска гледна точка върху климата на планетата?
„Да! “ – Отговаря Мери Робинсън,  заемала преди това  длъжността върховен комисар по правата на човека.

Тя смята, крадено от 30думи че намаляването на неравенството между половете допринася косвено за подобряване на ситуацията в областта на климата . Като пример тя посочва факта , че жените в повечето случаи се занимават с готвене на открит огън.

Заместник-директорът на ООН Лакшми Пури по въпроса за жените каза, че жените имат по- критичен крадено от 30думи поглед към това, което се случва с изменението на Земята, и те биха могли да направят повече за предотвратяване на промените,  в сравнение с мъжете. Тара Халонен – бивш президент на Финландия , за разлика от това, е пълен скептик.

Тя е разработила и представила пред обществеността  нов полов индекс, крадено от 30думи изчислен за всяка страна. Съпоставянето на половият индекс и степента на производствените успехи у 72 държави показва, че няма връзка между равенството между половете, икономиката и , следователно, няма и с климата. Въпросът остава отворен..

защищено INVITEXT

Add Comment