Може ли човек да променя своята карма – 2?

Кармата на  човек е като нишка, която минава  през всички негови минали и бъдещи животи. Това е матрица, в която се записва всичко, което вече се е случило. За някой тя е  равна и гладка, а някой трябва дълго да развързва възлите и , които  астролозите така и наричат – крадено от 30думи Кармични.

Колкото повече възли има на линията на кармата ви, толкова повече препятствия ще имате по вашия жизнен път. И тези възли сте връзвали самите вие или вашите предци.

Лекарите не искат да използва термини като карма, душа или грях, но въпреки това те са съгласни, че по-голямата част от  крадено от 30думи заболяванията се предизвикват от нервната система. Това може да бъде причинено от угризения на съвестта или продължително излагане на стрес. Д-р Князкин твърди:

„Стана ясно, че действието на нервните разстройства  предизвиква появата на някои соматични заболявания. Например, гастрит, язва на стомаха или различни катари. Последните проучвания показват, че лошите постъпки крадено от 30думи на хората, които терзаят съвестта им, дори може да се превърнат в туморно заболяване. „

Най-интересното е, че тези нервни заболявания дори могат  да предизвикват промени в клетъчната структура на ДНК, която записва цялата информация за нашето здраве. Тя се запазва, а  след това успешно преминава по наследство в  следващото крадено от 30думи поколение. ДНК с тези промени носят всичките ви потомци.

В християнството този феномен се нарича родово проклятие. В Библията има място, където изрично се посочва, че благословията ще се запази до седмото поколение, а от проклятието няма  толкова лесно отърваване! То ще преследва грешника в продължение на четиридесет поколения! Не крадено от 30думи значи ли това, че се наследяват дори предразположенията към грях или добродетел? В тази връзка, религията и науката са постигнали споразумение.

Когато представителите на един род извършват ужасни престъпления, или се отдават на едни и същи пороци, без да чувстват угризения, може да се включи един вид програма за самоунищожение крадено от 30думи на рода. Един пример – Семьон Иванченко, „наследствен“ алкохолик трето поколение. Дядо му  пиян се  удавил в реката след войната.

Бащата на Семьон се включва в подобен ритъм на живот на четиринадесет години, крадял и неведнъж  бил в затвора. На 53 години е убит при пиянска свада. Семьон е млад крадено от 30думи мъж на трийсет, в  момента безработен, живее в Самара и има жена и син.

Изглежда, че всичко е наред, освен ако не се вземе  под внимание факта, че момчето е болно от церебрална парализа и собствено семейство то  никога няма да има. Това означава, че няма да има деца. Kaрмата крадено от 30думи е отстранила „ненужния“ генетичния фонд от цикъла на прераждания, пращайки го да  коригира грешки в по-ниски форми.

Но такова проклятие всъщност е рядкост. A серията от неуспехи, бедност или патологично лош късмет, погрешно възприемана от човек като кармична или наследствена, всъщност е  нежеланието му да промени нещо в живота си, крадено от 30думи елементарен мързел. Човек е готов да вярва в невероятни чудеса, но не и в собствените си сили!

Има много примери на безнадеждни пациенти, като по чудо оздравяват, след като са „измолени“ от  роднини или близки. Но какво имаме тогава? Човекът, благодарение на приятели и волята си да оцелее получава втори крадено от 30думи шанс за да поправи грешките си и да изплати всички кармични дългове.

И може би да върне дълговете на някого чрез себе си. В резултат може да се каже, че основната причина за нашите проблеми, сме ние самите. Без да вършим лоши дела, да не се поддаваме на лошите навици крадено от 30думи и да действа според убежденията си, можем не само да променяме кармата или съдбата, но и бъдещето на своите потомци. Живейте в мир с вселената около себе си и тя ще ви отговори подобаващо.

По материали на Тайните на света.

Може ли човек да променя своята карма?

защищено INVITEXT

Последвайте ни в Телеграм

Add Comment