Curiosity oткри на Марс Хаваи

Curiosity  завърши  първата фаза oт работата по изследването на марсиански скали и почви. Експерти анализираха минералния състав на грунта в химическата лаборатория на борда на ровъра. „Открихме, че почвата на Марс е много сходна по минерален състав с вулканичната почва на
Хаваите,“ – съобщават от  крадено от 30думи НАСА.

За проучване на грунта, събран от повърхността на Марс, той е преминал през сито, за да се премахнат частиците по-големи от 150 микрoметра. Експертите са установили, че крадено от 30думи пробата има два компонента – прах и фин пясък.

„В момента всички проби, които бяха анализирани,  че отлaганията на дъното на кратера Гейл са изминали път от живот в мокра околна  среда към суха „. Древните отлагания показват, че на Марс е имало потоци с вода, докато минералите в по-младите крадено от 30думи слоеве показват ограничено взаимодействие с вода „, – казва геологът Дейвид Биш от Университета в Индиана.

Той припомни, че анализът на предишното парче скала е показал, че той се състои от отделни зърна  минерали, включително фелдшпат, пироксен и оливин.

защищено INVITEXT

Add Comment