US армията започна изпитания на заслепяващи лазери

Ръководството на американската армия започна предоставянето на американските военни контингенти в Афганистан, на лазерни системи GLEF, предназначени за временна слепота и дезориентация на живата сила на врага. Както съобщава Defense Aerospace, тази установка се монтира на покрива на американски бронирани машини.

GLEF може да създаде широка лента на зелен лазер, който е на голямо разстояние може временно да направи сляп врага. В близко разстояние  действието на лазера се усилва и води до едно частична, но обратима загуба на зрението.

Зелената светлина бе избрана, тъй като човешкото око е най-чувствителна към зелено.

Първо GLEF ще бъде инсталиран на КПП-та и на входа на военните база.

Както се очаква, тестване на новата система ще се проведе в рамките на 90 дни.

Следва да се отбележи, че несмъртоносни оръжия, като зелени лазери, съществуват от дълго време, но от военните са ползвани малко.

Add Comment