Правителството увеличи заплатите на ромските медиатори

Трудовото възнаграждение на ромските медиатори, назначени по Националната програма „Активиране на неактивни лица“ ще се увеличи. Това предвиждат одобрени от правителството промени в Националния план за действие по заетостта за…

MС  одобри  Национален план за действие за интегриране на ромите за периода 2015-2020 г.

Провеждане на информационни кампании и привличане на младежи от ромската общност със средно и висше образование като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от училище,…

Правителството ще интегрира ромите с компютри за 150 хил. лева

Администрацията на Министерски съвет обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърна техника (хардуер) за изграждане, тестване, внедряване и функциониране на СИСТЕМАТА“, по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001…

Украинският президент Виктор Янукович е дал зелена светлина, страната да приеме всички цигани, които ЕС отдавна и безуспешно се опитва да експулсира от своята територия. Киев е решил да подслони…