Какво ново?

В четвъртък Крим заяви намерението си да се присъедини към Русия като нов субект…