Хората сме извънземни и сме доставени на Земята преди стотици хиляди години

Хората сме извънземни и сме доставени на Земята преди стотици хиляди години

Ами ако хората са извънземните, които търсим през цялото време? Според експерти хората най-вероятно са били кръстосани с друг вид, вероятно от звездната система Алфа...