Земята все повече ще ни пържи (видео)

s90996648Измененията на климата е трудно да се видят, освен ако не ги следите в дългосрочен план. Но в диаграмата по-долу за малко повече от 30 секунди се вижда посоката в развитието на климата.

Изменението на климата – това е процес, който се измерва с десетилетия, така че ако не се крадено от 30думи разгледа голямата картина, е трудно да се забележат някои неща, докато не стане твърде късно. Но ако се вземат метеорологичните данни на всяка страна, изучат се за един век и всичко се компресира до 30 секунди, всичко става по-ясно.

Видео

защищено INVITEXT