Астронавт засне мистериозни космически сини струи

Астронавтът на НАСА Andreas Morgans успя да заснеме загадъчни космически сини струи, чийто произход учените не могат да  обяснят  досега. Въпреки че специалисти многократно са наблюдавали това явление на орбита около Земята, те не са могли да разберат източниците на сините струи.

Andreas Morgans казва, че наблюдава това явление  дълго крадено от 30думи време, но не може да разбере откъде се появяват тези сини струи. Единственото нещо, което е забелязал астронавтът, е, че яркостта на струите се променя в зависимост от това дали са по-близо или по-далече, което подсказва, че те се движат в пространството.

Експерти изучават космическите сини струи  достатъчно дълго  време крадено от 30думи и са забелязали, че те достигат близо до нашата планета. Струите излъчват синя светлина, но астронавтите все още нямат информация за техния произход или за източника, излъчващ такава мистериозна светлина.

защищено INVITEXT