Астронавт засне мистериозни космически сини струи

Астронавтът на НАСА Andreas Morgans успя да заснеме загадъчни космически сини струи, чийто произход учените не могат да  обяснят  досега. Въпреки че специалисти многократно са наблюдавали това явление на орбита около Земята, те не са могли да разберат източниците на сините струи.

крадено от 30думи

Andreas Morgans казва, че наблюдава това явление  дълго време, но не може да разбере откъде се появяват тези сини струи. Единственото нещо, което е забелязал астронавтът, е, че яркостта на струите крадено от 30думи се променя в зависимост от това дали са по-близо или по-далече, което подсказва, че те се движат в пространството.

Експерти изучават космическите сини струи  достатъчно дълго  време и са забелязали, че те достигат близо до нашата планета. Струите излъчват синя светлина, но астронавтите все още нямат информация за техния произход крадено от 30думи или за източника, излъчващ такава мистериозна светлина.

защищено INVITEXT