Деветте типа интелект

mainnnnnnnnn1. Природен интелект.

Определя способността на човека да усеща животните и растенията. Тази способност се счита за подарък от нашето еволюционно минало. Великите първобитни ловци са имали тази дарба. Сега този тип интелект продължава да играе важна роля в някои индустрии, а и без нея крадено от 30думи би било невъзможно да станете професионален бoтаник или агроном. Съвременното общество все по-малко се интересува от този тип интелект, защото ние все повече се отдалечаваме от природата.

2. Музикален интелект

Музикалният интелект е способността да различаваме танцови стъпки, ритъм, тембър и тон. Този тип интелект ни позволява да почувстваме, да крадено от 30думи създаваме и да слушаме музиката. Без него не би могло да има композитори, диригенти, музиканти и певци.

Интересно е, че само музикалния интелект плюс склонността към математиката могат да родят такива хора като барабанистите. Те са склонни да бъдат много добри във филтрацията на външния звук и имат добро и крадено от 30думи бързо четене.

3. Логико-математически интелект

Логико-математическият интелект ни дава възможност лесно да решаваме сложни математически задачи. Логическия интелект обикновено е добре развит при математиците, учените и детективите.

Младите хора с този тип интелект не са склонни да общуват, те обикновено са затворени, а техните интереса са цифрите, експериментите и логическите крадено от 30думи задачи.

5. Екзистенциален интелект.

Интелект, който помага на човека в борбата с глобални за човечеството въпроси. Например тези хора могат да дадат нова теория за съществуването на човечеството, за безсмъртието или как хората са се появили на планетата Земя.

6. Междуличностен интелект.

Междуличностният интелект е способността да разбираш и комуникираш крадено от 30думи с другите. Той включва ефективна вербална и невербална комуникация, способността бързо да намерите разликите между хората. Също така тези хора имат добър усет за настроението и темперамента на другия.

крадено от 30думи

Учители, социални работници, актьори и политици по дефиниция би трябвало да имат този тип интелект.
Младите хора с развит междуличностен интелект често са лидери сред връстниците си, не защото са по-силни от тях, а защото с тях е интересно да се общува и те разбират лесно чувствата на всеки.

крадено от 30думи

6. Телесно-кинестетичен интелект.

Този интелект способства да се манипулира физиката в човешкото тяло, като се използват различни физически умения. Такива хора са добре ориентирани във времето и пространството. Атлети, танцьори, хирурзи трябва да имат добре развит телесно-кинестетичен интелект.

7. Лингвистически интелект

Езиковият интелект е способността да се мисли ясно и крадено от 30думи да тълкуваме мислите си, дори в много сложни словореди. Езиковия интелект е много важен за поети, писатели, журналисти и общественици.

Младите хора с този интелект харесват да пишат, четат,разказват истории и дори да решават кръстословици.

8. Личностен интелект.

Личностният интелект е способността да разбираме мислите и чувствата си, и използвайки крадено от 30думи знанията си да планираме живота си.
Този вид интелект дава възможност на човека   добре да оцени своите възможности и грамотно да планира разходите.

Очевидно такива хора могат да бъдат добри психолози. Но тези хора могат да бъдат и силно срамежливи.

9. Пространствен интелект.

Пространствения интелект е способността да мислим крадено от 30думи в три измерения. Тези хора са добре запознати със ситуацията около тях, те могат мислено да си представят какво би ги очаквало зад ъгъла. Те лесно могат да си спомнят места и случки, които другите отдавна са забравили.

Моряци, пилоти, скулптори, художници и архитекти са носители на пространствения интелект. Хората крадено от 30думи с такъв интелект обичат лабиринти и пъзели. Те могат с часове да стоят пред една картинка изучавайки я.

защищено INVITEXT

Add Comment