Microsoft готви масови съкращения

Microsoft-logooooooooooooАмериканската технологична корпорация Microsoft  готви  най-мащабните съкращения,  правени през последните 5 години, вследствие закупуването на „NOKIA“ през пролетта на 2014.

По данни на Bloomberg, съкращенията на работни места ще бъдат значително по- големи от тези през 2009 година, когато Microsoft, съкрати 5 800 от своите служители.

Съкращението може да бъде крадено от 30думи обявено още тази седмица, а източници сочат, че засегнати ще бъдат основно работниците на „Nokia Devices & Services“, и техни подразделения, чиято дейност се дублира вследствие присъединяването на структурите. Също така, съкращенията може да засегнат дори отдели, занимаващи се с маркетинга и разпространението на „Xbox“ на световния пазар.

крадено от 30думи

На 5-ти юни 2014, след като „NOKIA“ стана част от Microsoft,  30 000 служители от подразделението „NOKIA“ ще преминат към „Microsoft“,  с което компанията нараства със  127 000 работника.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Post Comment