Think Tank: За опазването на Новия Свeтовен Ред е необходима Eкстраординарна Kриза

Авторитетният анализатор от Вашингтон и старши съветник на Атлантическия съвет Харлан Улман предупреждава, че „Новият световен ред“ е застрашен от действията на недържавни субекти, като например Едуард Сноудън , и че за неговото опазване е необходима „ексктраординарна криза“.

В статия, озаглавена „Войната срещу терора – крадено от 30думи не е единствената заплаха“,  Улман твърди, че „международната геостратегическа система е подложена на  глобални промени“.

Според анализатора, най-голямата заплаха за “ 365 -годишната Вестфалска система на международните отношения “ идва не толкова от военни суперсили като Китай, колкото от такива „недържавни субекти“, като Eдуард Сноудън , Брадли Манинг , и крадено от 30думи множеството  анонимни хакери.

Тези хора се интересуват от това как да получат контрол над държавата, като не се подчиняват на никого и не преследват конкретни цели .

“ Много малко се обръща  внимание на това и  още по-малко се предприемат някакви действия“, казва Улман, оплаквайки се , че „информационната революция крадено от 30думи и възможността за незабавна глобална комуникация“ унищожават „новия световен ред“, обявен от президента Джордж Буш-старши преди повече от две десетилетия .

„Без екстраординарни кризи може да се направи твърде малко за поправяне или поне ограничаване на вредите, които са причинени от недостатъците на  управлението“, казва Улман .

Той е убеден, крадено от 30думи че само такава катастрофа , сравнима по мащаби с трагедията от 9/11 , може да даде възможност на държавата да си възвърне господството, както и да „обуздае и намали опасностите, породени от новите недържавни играчи“.

Улман заключава, че за запазването на новия световен ред  е необходимо да се изключи възможността крадено от 30думи за контрол от страна на недържавни участници и получилите власт  индивиди.

Той смята, че за  Атлантическия съвет терминът „нов световен ред“ трябва да се определя като глобална технокрация, крадено от 30думи управлявана от  съвместните усилия на правителството и големия бизнес, а индивидуалността да се замени  с трансхуманна сингулярност .

Реториката на Улма напомня тази на члена на управителния съвет на Центъра за стратегически и международни изследвания и член на Билдербергския клуб  Збигнев Бжежински , който през 2010 г. заяви, че  „глобалното крадено от 30думи политическо пробуждане“, в комбинация с вътрешните борби сред елита,  заплашва да анулира всички усилия по създаването на единно световно правителство.

Идеята на Улман за необходимостта от „екстраординарна  криза“ много напомня на проекта „New American Century“, в рамките на който през 1997 г. се появава доклад, в който се четат  следните крадено от 30думи редове: „Без такава мощна катастрофа  като „Пърл Харбър“ , процесът на разширяване на американското военно влияние ще бъде невъзможен“.

През 2012 г.  експертът на влиятелния произраелски  Вашингтонски Институт за близкоизточна политика  Патрик Клоусън обяви идеята, че Съединените щати трябва да устроят многостепенна провокация, която би позволила да се започне война крадено от 30думи с Иран.

Загрижеността на Улман от срутващите се държавни институции и власт, оказали се в ръцете на индивиди, най-вече благодарение на интернет – това е още един знак за паниката, в която се намира  елитът заради „глобалното политическо пробуждане“, и което отскоро се проявява в действията на хора като Едуард крадено от 30думи Сноудън , Джулиан Асанж , Брадли Манинг и нарастващата армия от поддръжници.

 

http://newswatch.us/think-tank-extraordinary-crisis-needed-to-preserve-new-world-order/

защищено INVITEXT

Add Comment