WEF определи глобалните рискове за 2014 г.

Последиците от финансовата криза през 2007 г. и 2008 г. все още не са преодолени, което може да доведе до сериозни социални вълнения в следващите години. За това предупреждава докладът „Глобални рискове – 2014“ на Световния икономически форум (WEF), публикуван на 16 януари.

Според експертите, крадено от 30думи сред основните рискове тази година са висок растеж на безработицата, силен разрив в доходите на населението, изменението на климата, водна и хранителна криза, кибератаки, фискални кризи, природни бедствия и др .

Председателят на WFE Клаус Шваб в своето въведение към доклада призова политици и водещи икономисти да предприемат драстични мерки за предотвратяване на потенциалните рискове.

Годишният доклад „Глобални рискове – 2014 г.“ e подготвен за годишния икономически форум в Давос, който зaпочва на 22 януари. Докладът се основава крадено от 30думи на проучване сред 700 експерти в света, на които е предоставен списък с 31 потенциални рискове. Всички рискове са групирани в пет категории: икономика , околна среда , геополитика , технологични и социална структура.

защищено INVITEXT

Add Comment