Рай и ад – това „не е някакво място, а състояние на духа“

bizngerПреподавателят на Божия закон от Тюбинген  Алберт Бизингер, който оцелял след клинична смърт, говори за опита си : Рай и Ад – това „не е място, а състояние на духа“.

„Живот след смъртта има“, – казва богословът, който през март 2010 г. изпитва какво е крадено от 30думи смъртта. Само че в каква форма има задгробен живот, човешкият разум не може да разбере.

Бизингер се опитва да опише състоянието си след смъртта: „Бях нещо повече от тялото ми, и това Повече включва голям брой абстрактни понятия. А всяко от тези понятия има свои собствени граници“.

Вярата в телесното крадено от 30думи възкресение на мъртвите  е крайъгълен камък на християнската вяра. Важно е, че не става въпрос само за „телесно възкресение“ , но и за връщане към живота във всичко, което е преживяно от човек в духовен смисъл: за някои хора – в рая, а за други – в ада.

По този крадено от 30думи начин, според определението на рая и ада – това е реликва от миналото, тъй като тези понятия са  променени състояния на човешкото съзнание: рай – това е спасително единение с Бога, извън пространството и времето, докато ад  е  абсолютното и окончателно отделяне от Бога, ъгълът, в който самите хора се крадено от 30думи вкарват с това, че през целия си живот се отвръщат от Бога.

Говорейки за опита си за клинична смърт, Albert Bizinger казва, че животът за него се преобърнал крадено от 30думи : „Аз повече не се страхувам от смъртта, и на емоционално ниво аз чувствам присъствието на Бог. Понякога осъзнавам, че Той е с мен. “

След преживяното някои от нещата, които са важни за хората, които живеят на земята, просто не  означават нищо за  богослова от Тюбинген. Тогава, през март крадено от 30думи 2010 г., му правят обикновена операция, но се появяват усложнения и лекарите за 11 дена  го вкарват в изкуствена кома.

“ По това време аз седях – всъщност лежах в интензивното отделение с множество тръби свързани с тялото ми – аз се почувствах изтощен. Мислех, че няма да го понеса, крадено от 30думи дишах  тежко, обливах се в пот … А след това върху мен слезе безкрайна благодат, такава, каквато в този свят не съществува“. Обратно към живота го връща само мисълта за жена му. Богословът чул глас: „Искаш жена си“.

През последните три години Бизнгер се среща с умиращи и им разказва крадено от 30думи за своите преживявания, пише Katolik.ru позовавайки се на KathWeb.

защищено INVITEXT

Add Comment