Как съвременните медийни технологии разрушават обществото

worldУчените са разработили математически модел, който показва  как нараства отчуждението на хората в обществото благодарение на модерните медии. Моделът, разработен от учени от Станфордския университет, се основава на данни за САЩ, но е общ за развитите страни, като разделящ фактор са  най-новите комуникационни технологии.

Би крадено от 30думи трябвало съвременните средства за комуникация   да улесняват  общуването между хората и да им помагат да намерят съмишленици, но е вярно точно обратното – възможността широко да се изразяват води до факта, че хората са все по-изолирани, а конфликтите са все повече.

Днес доминиращата парадигма в социологията е теорията, която крадено от 30думи предполага, че хората, които имат сходни възгледи и перспективи за живота, обикновено се обединяват и се подкрепят взаимно.

С течение на времето  този кръг расте, хората си съставят мнение по такъв начин, че  да  сведат до минимум различията и да включат в социалния си кръг приятели, семейство, добри познати и крадено от 30думи просто  приятни хора. В резултат на това мнението на „средния“ човек се  „усреднява“ според гледната  точка на неговия кръг на общуване – обществото се деполяризира.

Така че би крадено от 30думи трябвали в ерата на телевизията и Интернет тези процеси да се засилват, но в действителност ситуацията е диаметрално противоположна.

Екип от учени от Станфордския решил да подходи към проблема от другата страна – от гледна точка на така наречената предубедена асимилация.

Този феномен се заключава в това, че хората лесно крадено от 30думи приемат доказателства (дори съмнителни) подкрепящи собствената им гледна точка, като  дискредитират доказателства (дори сериозни), които противоречат на тази гледна точка.

На практика  това се вижда ясно, например, когато хората търсят с часове някакви, макар и неубедителни доказателство за своето мнение, само за да не се откажат от него.

Изглежда нелогично, крадено от 30думи че двама души въз основа на една и съща информация стигат до различни заключения, но именно към това  води предубедената асимилация. Ясно е, че в резултат не се формира  „усреднено“ умерено мнение, а напротив, увеличава се полярността на становищата.

Интернет само задълбочава този феномен, тъй като помага да се говори  крадено от 30думи свободно по всеки повод и да се намерят пристрастни доказателства, за да се обоснове всяка гледна точка.

Правителствата и частните компании само насърчават този процес, както е видно от множеството технологии, подбиращи новини и отговори на запитвания в съответствие с мирогледа на даден потребител.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment