Как съвременните медийни технологии разрушават обществото

worldУчените са разработили математически модел, който показва  как нараства отчуждението на хората в обществото благодарение на модерните медии. Моделът, разработен от учени от Станфордския университет, се основава на данни за САЩ, но е общ за развитите страни, като разделящ фактор са  най-новите комуникационни технологии.

Би трябвало съвременните средства за комуникация крадено от 30думи   да улесняват  общуването между хората и да им помагат да намерят съмишленици, но е вярно точно обратното – възможността широко да се изразяват води до факта, че хората са все по-изолирани, а конфликтите са все повече.

Днес доминиращата парадигма в социологията е теорията, която предполага, че хората, които имат крадено от 30думи сходни възгледи и перспективи за живота, обикновено се обединяват и се подкрепят взаимно.

С течение на времето  този кръг расте, хората си съставят мнение по такъв начин, че  да  сведат до минимум различията и да включат в социалния си кръг приятели, семейство, добри познати и просто  приятни хора. В резултат крадено от 30думи на това мнението на „средния“ човек се  „усреднява“ според гледната  точка на неговия кръг на общуване – обществото се деполяризира.

Така че би трябвали в ерата на телевизията и Интернет тези процеси да се засилват, но в действителност ситуацията е диаметрално противоположна.

Екип от учени от Станфордския решил да подходи крадено от 30думи към проблема от другата страна – от гледна точка на така наречената предубедена асимилация.

Този феномен се заключава в това, че хората лесно приемат доказателства (дори съмнителни) подкрепящи собствената им гледна точка, като  дискредитират доказателства (дори сериозни), които противоречат на тази гледна точка.

На практика  това се вижда ясно, например, крадено от 30думи когато хората търсят с часове някакви, макар и неубедителни доказателство за своето мнение, само за да не се откажат от него.

Изглежда нелогично, че двама души въз основа на една и съща информация стигат до различни заключения, но именно към това  води предубедената асимилация. Ясно е, че в резултат не крадено от 30думи се формира  „усреднено“ умерено мнение, а напротив, увеличава се полярността на становищата.

Интернет само задълбочава този феномен, тъй като помага да се говори  свободно по всеки повод и да се намерят пристрастни доказателства, за да се обоснове всяка гледна точка.

Правителствата и частните компании само насърчават този процес, както е крадено от 30думи видно от множеството технологии, подбиращи новини и отговори на запитвания в съответствие с мирогледа на даден потребител.

защищено INVITEXT

Add Comment