Богатите ще забогатяват, бедните ще обедняват

Пропастта между бедни и богати продължава да расте бързо. Това нарастване се наблюдава през последните няколко десетилетия и няма намерение да спре. Както  съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на доклада на  „Института за икономическа политика“,  за последните 50 години  в САЩ разликата в благосъстоянието между богатите и гражданите със среден доход се е увеличила 2.3 пъти. Цифрите говорят сами за себе си.

Така, ако през 1962 г. най-богатите 1% от американците са били 125 пъти по-богати от средната класа, до 2010 г. разликата е вече 288 пъти. Според доклада, това се дължи на факта, че през последните десетилетия в страната преобладава тенденцията , от една страна, да се увеличава богатството на тези, които първоначално са били богати, а от друга – на постепенно намаляване на материалното благосъстояние на средната класа. „Разпределение на богатството в САЩ е много по-неравномерно от свръхнееднородното разпределение на доходи и заплати“, съобщават от института Хайди Ширхолц.

По този начин, според изследването, през 2010 г., средният семеен доход е паднал до $ 57 хиляди, в сравнение със $ 73 хил. през 1983. В същото време  експертите твърдят, че ако състоянието на всички домакинства в САЩ е нараствало еднакво, средно би се увеличило  до $ 119 000.

Що се отнася до богатите, то елитът на обществото, който включва около 1% от населението на САЩ, е постигнал среден ръст от   $ 16,4 млн. в сравнение с $ 9,6 милиона през 1983. Предполага се, че това се дължи на нарастващото неравенство в доходите и увеличаване на стойността на акциите за целия период. При изчисляване на националното богатство под внимание се взимат всичките му налични активи, включително недвижими имоти, след отчитане на дълговете.

Едно от основните заключения на доклада е, че тенденцията на нарастване на разликата в доходите между богатите и бедните се е увеличила значително през настоящата криза. Средният доход през 2010 г. е бил с 6% по-малко с този отпреди десет години. В този случай, благосъстоянието     на тези 1%   богати  в периода между 2007 и 2010. е спаданало с 15,6%, докато при средният американец  нивото му за същия период е паднало с 47,1%.

Трябва да се призне, че тенденциите, посочени в този доклад,  са характерни не само за Съединените щати. Увеличаването на разликата в доходите между богатите и бедните, може да се разглежда като неизбежна последица от глобалния икономически модел, преобладаващ в света през последните десетилетия.

Add Comment