Загадката на светещите ангели в Космоса

Това се случва по време на изследването на галактиката NGG-3532. Сензорите на „Хъбъл“ отчитат появата на орбитата на Земята седем ярки обекта. Според първите снимки учените били готови да приемат, че орбиталният телескоп е заснел няколко НЛО-та. Но след това вместо „чинийки“ те забелязват на снимките  леко замъглени фигури на крадено от 30думи светещи крилати създания, напомнящи на библейските ангели.

– Те  бяха около 20 метра на дължина, – казва инженерът на проекта „Хъбъл“ Джон Pratchers. – Крилете им достигаха размера на крилете на съвременен Airbus. Тези същества светят. Както ни се стори,  те искаха да бъдат снимани.

Невероятните снимки на „Хъбъл“ предизвикват крадено от 30думи интерес във Ватикана. Медиите съобщиха, че са проведени консултации с представители на католическата църква и  учените. Църквата реагира на съобщенията за ангелите в Космоса скептични. Ватикана не само отрече всички твърдения за близкия край на света (според Библията, той е белязан от появата на ангелите), но също така изрази съмнения крадено от 30думи относно характера на тези ангелски същества в космоса. Папата предположил, че може би тези същества не са толкова ярки, колкото изглеждат на пръв поглед, защото, както е известно, и демоните също имат криле.

Причината за новата вълна от дискусии за космическия рай стана свалянето на грифа „Секретно“ от  архивите на съветската космическа програма. През 1985 година на орбиталната станция „Салют-7“ се случва нещо  извънредно. Екипажът от шестима души  – Леонид Кизим, Олег Атков, Владимир Соловьов, Светлана Савицкая, Игор крадено от 30думи Волк и Владимир Джанибеков виждат голям облак от ярко оранжев газ с неизвестен произход.

„Салют-7“ влиза в него. Залепените за илюминаторите космонавти са втрещени: зад стъклото в оранжев облак от газ се виждали ясно … седем гигантски фигури.

Те веднага решили, че в Космоса пред тях са небесните ангели.

крадено от 30думи – Те се усмихваха – разказват после космонавтите.

– Това беше  усмивка на удоволствие и радост. Ние не се усмихваме така.

След 10 минути съпровождащите космическата станция същества изчезнали.

защищено INVITEXT

Post Comment