Пчелите са на повече от 40 милиона години

В света има около 20 хиляди вида пчели.

Палеонтологията твърди, че пчелите в днешния си вид са същите, откакто са се появили преди 40 милиона години.

Медоносната  пчела маха с крилата си 11 400 пъти в минута. Това е, което създава характерното бръмчене на пчела. крадено от 30думи

* За да се получи  една лъжица мед (30 г) 200 пчели трябва да събират нектар през деня. Приблизително същият брой   пчели  трябва да се занимават с приемането на нектара и обработката му в кошера. При това част от пчелите в кошера енергично махат с крилца за да може крадено от 30думи бързо да се изпарява излишната вода от нектара.

* За да се получи един килограм мед пчелите трябва да  направят до 4 500 полета и да съберат нектар от 6 до 10 млн. цветчета. Силен кошер  може да събира дневно 5-10 кг мед (10 – 20 кг нектар).

крадено от 30думи

* За отглеждането на хиляда ларви са необходими 100 г мед, 50 г цветен прашец и 30 г вода. Годишната потребност от  цветен прашец е до 30 кг на пчелно крадено от 30думи семейство.

* Роякът може да тежи до 7-8 кг. Състои се от 50-60 000 пчели, които имат в складовете си 2-3 кг мед. Медовите запаси се ползват в лошо време и от тях пчелите може да се хранят в продължение на 8 дни.

* Пчелата  може да тегли товар, който крадено от 30думи превишава повече от 320 пъти теглото на тялото и. Конят носи товар, приблизително равен на теглото на собственото си тяло.

* Пчелите могат да летят от кошера на повече от 8 км и безпогрешно да намерят пътя обратно. Въпреки това, такива големи миграции са опасни за живота на пчелите са крадено от 30думи неблагоприятни по отношение на производителността на работата им. Радиусът на полезния полет на пчелите се счита, че е 2 км. Даже  в този случай по време на полет пчелата проучва площ от около 12 хектара.

защищено INVITEXT

Add Comment