И туристите, и експертите от МОСВ знаят, че проблем, свързан със замърсяването на района около и в седемте Рилски езера от посетителите, няма. Хората са безкрайно внимателни, да се види…