Кабинетът започва работа по екшън план, който ще помогне при следващия отчетен период да има съществен напредък.   Доволна съм от това, което виждам в Доклада. По него може да…