Цялата безработица в света като gif

ilo_unemployemnt_004

През 2013 г. броят на безработните в света се е увеличил до 202 милиона души, съобщи наскоро Международната организация на труда (МОТ), или 6% от цялото  работещо население. Много ли е това или малко?

Изданието Quartz въз основа на данните от МОТ е подготвило анимирана картинка, на която показва крадено от 30думи как безработицата се е променяла в 177 страни по целия свят от 1991 г. насам. Също така са включени и прогнози до 2018 г.

защищено INVITEXT

Add Comment