Загадките на мозъка: процесът на печатане не се контролира от съзнанието?

pisaneСега е трудно да се намери човек, особено сред младите, който не е запознат с процеса на писането на клавиатурата на компютъра. В същото време учените са открили много мистерии, свързани с функционирането на мозъка по време на тези привидно прости действия.

Американски и японски психолози са открили мистериозен феномен крадено от 30думи , опровергавайки представата за това как протича процесът на придобиване на умения, които не са заложени по  раждането в мозъка под формата на рефлекси .

Смята се, че овладявайки някаква нова дейност – от плетене до управление на самолет – първоначално човек внимателно следи последователността на изпълнение на всички действия,  крадено от 30думи с помощта на съзнанието, и постепенно се появява автоматизъм , който вече не изисква участието на съзнанието.

Само че в случая с печатането с клавиатурата на компютъра, най-вероятно крадено от 30думи всичко е някак си по-различно …

Изследователи от университета Вандербилт и Американския университет в японския град Кобе поканили  да участват в изследване 100 студенти и преподаватели, които  имали добре развити машинописни умения върху клавиатурата на компютъра.

Експериментът се провел на два етапа. Първоначално  всички участници препечатвали текст, а учените записвали  крадено от 30думи скоростта на печат и броя грешки (печатни грешки) . Установено е, че средната скорост на печат била 72 думи в минута, а за една секунди пръстите на участниците  правели средно по шест натискания на клавишите. Точността на набиране била 94 %.

Във втория етап пред участниците поставили хартия с изображението крадено от 30думи на най-разпространената клавиатура QWERTY, но без обозначаване на символите и поискали  да   нанесат на клавишите съответните букви, цифри, пунктуационни знаци и така нататък.

Тази задача трябвало да се изпълни за 80 секунди. За изненада на изследователите, участниците успели да запомнят средно местоположението едва на  15 знака.

Експериментът бил повторен крадено от 30думи с използването на по-рядко срещаната Dvorak клавиатура, на която всички букви и знаци са разположени по напълно различен начин – и в този случай  участниците успели да си спомнят за  80 секунди и да напишат на клавишите не повече от 17 символа.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Post Comment