Румънски евродепутат: в страната няма демокрация, а неофеодален режим, упрявляван отвън

Румънски евродепутат заяви, че в страната му няма демокрация, а е установен неофеодален режим. Това мнение се споделя от европейския избраник Aдриан Северин,  който казва, че обикновените граждани „са се отказали от правата и свободите си в полза на протекционизма на местните олигарси“.

Олигарсите също крадено от 30думи така,  убеден е евродепутатът,  „са приели или търсят  корупционния арбитраж на централното ръководство“, което, от своя страна, отдавна не се интересуват от развитието на страната и е поделило „поверената“ му територията на държавата,  „над която доминират чужденци от новата европейска и евроатлантическа империя“.

„Външната защита (очевидно така щедро компенсирана с крадено от 30думи отстъпки на атрибути на суверенитета и пряк контрол върху стратегически национални ресурси), е предназначена да балансира вътрешните противоречия.  Всъщност  номиналните румънски ръководители не може да се сменят  без разрешение отвън и запазват постовете си с външна подкрепа“ – казва той.

Северин подчертава, че „императорското отношение на ЕС и САЩ към  крадено от 30думи Румъния всъщност не е  резултат на собственото им желание, а ефект от това, че румънците „дори и във времената на империята си, са били под чужд сюзеренитет, а  днес „такава форма е запъленена и със съдържание“.

„Румънците поканиха регионални и глобални актьори да поемат ръководството на страната, интернационализирайки  вътрешната политическа борба, създавайки с хроничната липса на воля на предишните правителства впечатлението, че властта в държавата, за  стратегическите актьори, е вакантна.  В този контекст  и в такива условия нацията крадено от 30думи се превърна в територия, народът – в население, държавата – в колония, гражданинът – в крепостен селянин, а демокрацията – в измислица „- казва Северин.

В този контекст авторът смята, че „най-големият проблем на Румъния не е корупцията, а феодализирането; корупцията е следствие от феодализма, феодалния строй“, в който демократичните крадено от 30думи институции са само външната обвивка, а отвътре остава старата архаична система с всичките и  недостатъци.

Евродепутатът казва, че днес ръководството на Румъния „всъщност не може да реши проблема с корупцията , защото тя предполага борба против феодализма. Или – неофеодализмът не само е източник на корупция, но и базата за крадено от 30думи нейния статут“.  В тази връзка, всички опити за Румъния да бъде част от западния свят водят до факта, че държавата ще се превърне в колония, а нейните ръководители остават „вице крале“.

„С други думи, Румъния като национална държава се провали, тя можеше да се превърне в модерна национална държава, ако крадено от 30думи се бе  преквалифицирала като западните метрополии“ – казва Адриан Северин, добавяйки, че румънците трябва да се „рецивилизоват“ и да им се върне  състоянието на нация, но днес това не е възможно, тъй като „колониална мисия“ все още не е приключила“.

Realitatea

Бел. прев. : Да ви звучи някак си познато?

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment