Поредното климатично плашило от ООН

земяСпоред годишния доклад на Междуправителствената експертна група по изменение на климата, който ще бъде публикуван през пролетта на 2014 г., през следващите десетилетия заради сериозните глобални климатични промени,  драстично ще се влошават условията на живот на Земята.

Американски  журналисти са успели да получат достъп до крадено от 30думи проекта на този документ. Ето някои извадки от него:

„През  ХХI век, неблагоприятните промени в климата, свързани с процеса на глобалното затопляне ще бъдат причина за спада на икономическия растеж и намаляване на броя на бедните граждани.  По някое време на годината в някои райони високите температури на въздуха в крадено от 30думи съчетание с високите нива на влажност ще блокират всякаква човешка  дейност. Излизането на открито ще бъде смъртоносно“.

Също така ще се увеличи броят на жертвите на наводнения, горски крадено от 30думи пожари, епидемии и глад. На първо място, това ще се отрази най много върху най-бедните страни и региони, които сами не  са в състояние да се противопоставят на вредното въздействие на глобалното затопляне. Сушата ще доведе до разпадането на съществуващата инфраструктура. Според учените, намаляването на подходящи за обитаване от хора крадено от 30думи места, ще доведат до военни конфликти. Ще се засилва борбата за източници на прясна вода.

Проектът на доклада, е изпратен до правителствата на държавите-членки на ООН. Окончателният вариант на документа трябва да бъде публикуван през март следващата година, а до тогава ще бъдат направени допълнения и промени на базата на крадено от 30думи мненията на експерти от различни изследователски организации.

защищено INVITEXT

Add Comment