Европейският съд: В България полицаите са безнаказани, а гражданите – беззащитни

Близо 906 000 лева обществени пари е похарчила държавата за обезщетяване на потърпевшите от полицейски безчинства.
Това показват данните от анализа на Български хелзинкски комитет (БХК) на всички решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), свързани с полицейската бруталност в България.

Данните бяха представени на провелата се днес крадено от 30думи в София кръгла маса „Полицейското насилие в България: стоп сега!“ Целта на кръглата маса, организирана от Български хелзинкски комитет, с партньори Асоциация за европейска интеграция и права на човека и Български адвокати за правата на човека, e да бъде началото на разговор, който в крайна сметка да крадено от 30думи доведе до промяна на закона – сега той позволява на полицията да употребява сила и оръжие, без това да е абсолютно необходимо.

От години ЕСПЧ се произнася, че със самия този закон България нарушава правото на живот. В същото време държавата не реформира уредбата и практиката, заради крадено от 30думи които толкова пъти е осъдена.

***

Анализът на осъдителните решения на ЕСПЧ за полицейска бруталност срещу България, изготвен от адв. Маргарита Илиева, заместник-председателка на БХК, показва, крадено от 30думи че:

За 12 години, между 1998 г. и 2010 г., ЕСПЧ е произнесъл 27 осъдителни решения срещу България по 26 дела за полицейско насилие. В 23 от случаите държавата е осъдена и заради самата бруталност на полицаите, и заради последвалото неадекватно разследване/ съдебна намеса – съответно, неефективна защита крадено от 30думи на хората.

По 9 от делата е причинена смърт; убитите са общо 10 души. В един случай човекът оцелял след потенциално смъртоносно прострелване.

По 16 дела насилието е (и) мъчение или нечовешко/ унизително третиране; жертвите са общо 20 души. По 3 от делата полицията е отказала на жертвите крадено от 30думи си животоспасяваща медицинска помощ.

Общо 31 човешки живота и семейства са поразени от насилието на органите на реда.

Повечето от жертвите са много млади: три са деца – на 14 г. и на 17 г.; 16 са младежи на възраст между 19 и 29 г.; четирима са млади хора крадено от 30думи между 30 и 36 г. В три случая жертвите са възрастни хора (72 г., 67 г. и 62 г.).

Делът на ромите сред жертвите е несъразмерно голям. Те са общо 11 души или повече от една трета от всички.

Разследването по делата е неадекватно според ЕСПЧ. С други крадено от 30думи думи, полицаите са безнаказани, а гражданите – беззащитни.

Няма нито един ефективно осъден полицай за случаите на полицейско насилие, решени досега от Съда. В единствения случай, в който полицаи-насилници въобще са осъдени, те получават условни присъди, и то за минималното наказание, предвидено от закона. Във втория случай, крадено от 30думи в който полицаи въобще са дадени на съд, Върховният касационен съд ги оправдава за побоя, който нанасят на 14-годишно дете, погрешно взето от тях за „извършител“. В третия случай, в който обвиняеми полицаи са дадени на съд, докато властите протакат производството, давността изтича и то крадено от 30думи е прекратено. В четвъртия случай на внесени обвинителни актове военният съд отказва да гледа делото и два пъти го връща на прокуратурата на основания, които Съдът намира за невалидни. В никой друг от случаите, решени досега от Съда, прокуратурата не внася обвинение срещу полицай-насилник в съда.

крадено от 30думи

Няма данни за нито един дисциплинарно наказан полицай за тези случаи. Няма уволнени; някои дори са повишени.

***

„Използването на огнестрелно оръжие от правоохранителните органи касае пряко защитата на правото на живот и на правото на лична и телесна неприкосновеност, затова предпоставките за неговата употреба трябва да крадено от 30думи бъдат стриктно установени в съответствие с международните стандарти“, заяви адв. Диляна Гитева от Български адвокати за правата на човека и подчерта, че двата основни такива стандарта са „абсолютна необходимост“ и „стриктна пропорционалност“.

Адв. Емилия Недева от Асоциация за европейска интеграция и права на човека показа, че крадено от 30думи проблемът продължава – тя направи преглед на нови случаи на полицейско насилие, по които няма произнасяне от съд.

Яна Бюрер Тавание, директор „Кампании“ на Български хелзинкски комитет, представи ново изследване на БХК, според което много висок дял затворници съобщават, че спрямо тях е употребявана физическа сила от крадено от 30думи органите на реда. 27% от анкетираните в четири затвора съобщават за употреба на сила при задържане, а 16% – за насилие от полицаи вътре в полицейските управления.

„Това е проблем, който от години стои пред българските правителства, пред законодателя и пред съдебната система. Той става все по-актуален крадено от 30думи и трябва да намери своето решение. Ако държавата иска да гарантира правата на гражданите, тя ще бъде безкомпромисна към полицаите-насилници. Те няма да имат място в полицията, те ще бъдат преследвани. И тогава хората ще знаят, че полицейското насилие не е акт на насилие на държавата крадено от 30думи спрямо тях, а на отделен престъпник“, заяви адв. Даниела Доковска, председател на Висшия адвокатски съвет.

През януари 2011 г. в специална резолюция Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) посочи България като страна с „тежки системни дефицити“, предпоставка за повтарящи се нарушения на Европейската конвенция за крадено от 30думи правата на човека и причина за често „изключително тревожни” закъснения при изпълнение решенията на Съда. ПАСЕ изтъква, че България трябва да „вземе спешни мерки, за да избегне бъдещи случаи, подобни на тези в миналото, свързани със смърт и нечовешко и унизително третиране от страна на органите крадено от 30думи на реда.“

„Правителството няма друг здрав ход, освен без забавяне да инициира промени в дефектната правна уредба, в това число Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция“ и Наредба № Н-22 от крадено от 30думи 9 септември 2009 г. за условията и реда за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от органите на служба „Военна полиция“. На второ място, МВР трябва да предприеме, също без забавяне, сериозно обучение на служителите си относно стандарта „абсолютна необходимост“ за употреба на крадено от 30думи сила/ оръжие“, заяви адв. Маргарита Илиева, заместник-председателка на Български хелзинкски комитет.

Присъствалите на кръглата маса представители на законодателна, изпълнителна и съдебна власти, както и на правозащитни организации, се обединиха около тeзата, че промяна в закона трябва да има.

Заместник-председателят на Върховния касационен съд Гроздан Илиев, омбудсманът крадено от 30думи Константин Пенчев, началникът на отдел „Охранителна полиция“ в МВР Николай Григоров – всички те подкрепиха необходимостта от реформа на нормативната уредба.

Константин Пенчев изтъкна и необходимостта от независим превантивен орган, който да извършва контрол в полицейските управления и да следи за случаи на насилие.

„Докато нормативната крадено от 30думи база не се приведе в съответствие с изискванията на Европейския съд и не започне обучение на служителите на МВР съобразно тези нови изисквания, полицейското насилие ще продължи“, каза съдия Гроздан Илиев.

Организаторите подчертаха, че прокуратурата и следствието също дължат да реформират практиката си по отношение на крадено от 30думи полицейската бруталност и да преустановят безнаказаността на полицаите.

Повече информация за кампанията на БХК „Полицейското насилие: стоп сега!“ може да бъде намерена на специалния сайт policebrutality.bghelsinki.org.

От 17 февруари в мрежата на Fame cards в София, Пловдив и Варна в продължение на две седмици ще могат да се намерят крадено от 30думи картичките на кампанията, предназначени за директно пращане до премиера Бойко Борисов и изискващи промяна в закона – полицията да ползва сила и оръжие само при абсолютна необходимост.


http://bghelsinki.org/index.php?module=news&lg=bg&id=3916

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Post Comment