Европейският съд: В България полицаите са безнаказани, а гражданите – беззащитни

Близо 906 000 лева обществени пари е похарчила държавата за обезщетяване на потърпевшите от полицейски безчинства.
Това показват данните от анализа на Български хелзинкски комитет (БХК) на всички решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), свързани с полицейската бруталност в България.

Данните бяха крадено от 30думи представени на провелата се днес в София кръгла маса „Полицейското насилие в България: стоп сега!“ Целта на кръглата маса, организирана от Български хелзинкски комитет, с партньори Асоциация за европейска интеграция и права на човека и Български адвокати за правата на човека, e да бъде началото на разговор, крадено от 30думи който в крайна сметка да доведе до промяна на закона – сега той позволява на полицията да употребява сила и оръжие, без това да е абсолютно необходимо.

От години ЕСПЧ се произнася, че със самия този закон България нарушава правото на живот. В същото време държавата не крадено от 30думи реформира уредбата и практиката, заради които толкова пъти е осъдена.

***

Анализът на осъдителните решения на ЕСПЧ за полицейска бруталност срещу България, изготвен от адв. Маргарита Илиева, заместник-председателка на БХК, показва, че:

За 12 години, между 1998 г. и 2010 г., ЕСПЧ е произнесъл 27 осъдителни решения срещу крадено от 30думи България по 26 дела за полицейско насилие. В 23 от случаите държавата е осъдена и заради самата бруталност на полицаите, и заради последвалото неадекватно разследване/ съдебна намеса – съответно, неефективна защита на хората.

По 9 от делата е причинена смърт; убитите са общо 10 души. В един случай крадено от 30думи човекът оцелял след потенциално смъртоносно прострелване.

По 16 дела насилието е (и) мъчение или нечовешко/ унизително третиране; жертвите са общо 20 души. По 3 от делата полицията е отказала на жертвите си животоспасяваща медицинска помощ.

Общо 31 човешки живота и семейства са поразени от насилието на органите на крадено от 30думи реда.

Повечето от жертвите са много млади: три са деца – на 14 г. и на 17 г.; 16 са младежи на възраст между 19 и 29 г.; четирима са млади хора между 30 и 36 г. В три случая жертвите са възрастни хора (72 г., 67 г. крадено от 30думи и 62 г.).

Делът на ромите сред жертвите е несъразмерно голям. Те са общо 11 души или повече от една трета от всички.

Разследването по делата е неадекватно според ЕСПЧ. С други думи, полицаите са безнаказани, а гражданите – беззащитни.

Няма нито един ефективно осъден полицай за случаите на крадено от 30думи полицейско насилие, решени досега от Съда. В единствения случай, в който полицаи-насилници въобще са осъдени, те получават условни присъди, и то за минималното наказание, предвидено от закона. Във втория случай, в който полицаи въобще са дадени на съд, Върховният касационен съд ги оправдава за побоя, крадено от 30думи който нанасят на 14-годишно дете, погрешно взето от тях за „извършител“. В третия случай, в който обвиняеми полицаи са дадени на съд, докато властите протакат производството, давността изтича и то е прекратено. В четвъртия случай на внесени обвинителни актове военният съд отказва да гледа делото и крадено от 30думи два пъти го връща на прокуратурата на основания, които Съдът намира за невалидни. В никой друг от случаите, решени досега от Съда, прокуратурата не внася обвинение срещу полицай-насилник в съда.

Няма данни за нито един дисциплинарно наказан полицай за тези случаи. Няма уволнени; някои дори са повишени.

крадено от 30думи

***

„Използването на огнестрелно оръжие от правоохранителните органи касае пряко защитата на правото на живот и на правото на лична и телесна неприкосновеност, затова предпоставките за неговата употреба трябва да бъдат стриктно установени в съответствие с международните стандарти“, заяви адв. Диляна Гитева от Български адвокати за крадено от 30думи правата на човека и подчерта, че двата основни такива стандарта са „абсолютна необходимост“ и „стриктна пропорционалност“.

Адв. Емилия Недева от Асоциация за европейска интеграция и права крадено от 30думи на човека показа, че проблемът продължава – тя направи преглед на нови случаи на полицейско насилие, по които няма произнасяне от съд.

Яна Бюрер Тавание, директор „Кампании“ на Български хелзинкски комитет, представи ново изследване на БХК, според което много висок дял затворници съобщават, че спрямо тях е крадено от 30думи употребявана физическа сила от органите на реда. 27% от анкетираните в четири затвора съобщават за употреба на сила при задържане, а 16% – за насилие от полицаи вътре в полицейските управления.

„Това е проблем, който от години стои пред българските правителства, пред законодателя и пред съдебната крадено от 30думи система. Той става все по-актуален и трябва да намери своето решение. Ако държавата иска да гарантира правата на гражданите, тя ще бъде безкомпромисна към полицаите-насилници. Те няма да имат място в полицията, те ще бъдат преследвани. И тогава хората ще знаят, че полицейското насилие не е акт крадено от 30думи на насилие на държавата спрямо тях, а на отделен престъпник“, заяви адв. Даниела Доковска, председател на Висшия адвокатски съвет.

През януари 2011 г. в специална резолюция Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) посочи България като страна с „тежки системни дефицити“, предпоставка за повтарящи се нарушения крадено от 30думи на Европейската конвенция за правата на човека и причина за често „изключително тревожни” закъснения при изпълнение решенията на Съда. ПАСЕ изтъква, че България трябва да „вземе спешни мерки, за да избегне бъдещи случаи, подобни на тези в миналото, свързани със смърт и нечовешко и унизително крадено от 30думи третиране от страна на органите на реда.“

„Правителството няма друг здрав ход, освен без забавяне да инициира промени в дефектната правна уредба, в това число Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция“ крадено от 30думи и Наредба № Н-22 от 9 септември 2009 г. за условията и реда за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от органите на служба „Военна полиция“. На второ място, МВР трябва да предприеме, също без забавяне, сериозно обучение на служителите си относно стандарта „абсолютна крадено от 30думи необходимост“ за употреба на сила/ оръжие“, заяви адв. Маргарита Илиева, заместник-председателка на Български хелзинкски комитет.

Присъствалите на кръглата маса представители на законодателна, изпълнителна и съдебна власти, както и на правозащитни организации, се обединиха около тeзата, че промяна в закона трябва да има.

Заместник-председателят на Върховния касационен крадено от 30думи съд Гроздан Илиев, омбудсманът Константин Пенчев, началникът на отдел „Охранителна полиция“ в МВР Николай Григоров – всички те подкрепиха необходимостта от реформа на нормативната уредба.

Константин Пенчев изтъкна и необходимостта от независим превантивен орган, който да извършва контрол в полицейските управления и да следи за крадено от 30думи случаи на насилие.

„Докато нормативната база не се приведе в съответствие с изискванията на Европейския съд и не започне обучение на служителите на МВР съобразно тези нови изисквания, полицейското насилие ще продължи“, каза съдия Гроздан Илиев.

Организаторите подчертаха, че прокуратурата и следствието също дължат да реформират крадено от 30думи практиката си по отношение на полицейската бруталност и да преустановят безнаказаността на полицаите.

Повече информация за кампанията на БХК „Полицейското насилие: стоп сега!“ може да бъде намерена на специалния сайт policebrutality.bghelsinki.org.

От 17 февруари в мрежата на Fame cards в София, Пловдив и Варна в продължение на две седмици крадено от 30думи ще могат да се намерят картичките на кампанията, предназначени за директно пращане до премиера Бойко Борисов и изискващи промяна в закона – полицията да ползва сила и оръжие само при абсолютна необходимост.


http://bghelsinki.org/index.php?module=news&lg=bg&id=3916

защищено INVITEXT

Add Comment