Сбогом български пчели, сбогом български мед! *

„Мистериозното изчезване на пчелите няма обяснение.” „ООН потвърди: измирането на пчелите е глобален феномен”. Така започват напоследък много  от  статиите които са посветени на един парадокс  наблюдаван през последните години-„явлението…