Една минута глупост

На учениците, които наивно вярвали, че могат да имат всичко, ако просто поискат, Учителят казал: Най-хубавото нещо в живота ни не зависи от нашата воля и желание. По желание можем…