Кошмарът настъпва: Заболеваемостта от рак се увеличава драстично по целия свят!

По цял свят се диагностицират все повече и повече ракови заболявания. Според доклада на Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация (IARC), през 2018 г. ще бъдат…

ЧУВАШ ЛИ, МОСКОВ? Пръстовият идентификатор е НЕЗАКОНЕН от 2014 г!

Когато говорим за пръстовите отпечатъци за влизане в болница, трябва да си зададем въпроса каква е целта да се прави всичко това. Отговорът, който дават от Министерството на здравеопазването е,…

Д-р И. Семерджиев: Здравната реформа води до унищожаване на справедливостта, равнопоставеността и солидарността

Основният гвоздей в промените в Закона за здравното осигуряване разделянето на здравните услуги на два пакета – основен и допълнителен води до унищожаване на принципа на справедливостта. Здравно осигуряване, което…