$ 80 хил. глоба за съпружеска двойка,  отказала  да обслужи еднополова сватба

Семейство християни, собственици на семейно заведение  в Илинойс,  са били принудени да платят глоба в размер на повече от 80 хиляди долара за отказ да  проведат сватбена  церемония на еднополова…