Като истинско яйце изглежда предметът,  чиято снимка е изпратил на Земята  роботът „Curiosity“. Увеличава се броят на виртуалните археолози, които  участват намирането на артефакти на снимки от  други планети .…