Умберто Еко : Правото на щастие

Понякога си мисля, че много от нашите проблеми, от които са свикнали да се оплакват в подобни на тази статии (например, криза на ценностите , склонността за  поддаване на реклама,…