Както и досега, стремежът на EVN България е да информира обществото и ДКЕВР за реално необходимите разходи за функциониране на разпределителната системата, съобщиха от дружеството.   Покриване на действителните разходи,…

Жител на южноафриканския град Лихтенбeг е дал на съд местната енергийна компания за 250 милиона ранда (около 23 милиона долара ) за молитвите му за  електроенергия по време на Световното…