За симулация на 1 s работа на човешкия мозък са необходими 82 944 процесора

Мозъкът е най-сложното биологично изчислително устройство (на Земята, бел. ред), което не може да се симулира дори от най-мощните суперкомпютри в света. Все пак, това не означава, че никой не…