Първата  мисъл ….. Това мощно упражнение,  доста простичко, аз започнах да използвам преди много години. Когото и да  срещах по пътя, било то човек или насекомо, първата мисъл, която аз…

Умберто Еко : Правото на щастие

Понякога си мисля, че много от нашите проблеми, от които са свикнали да се оплакват в подобни на тази статии (например, криза на ценностите , склонността за  поддаване на реклама,…