Първата  мисъл ….. Това мощно упражнение,  доста простичко, аз започнах да използвам преди много години. Когото и да  срещах по пътя, било то човек или насекомо, първата мисъл, която аз…