Седи на маса в ресторанта самотен мъж, тъжен един такъв, подпрял глава с двете си  ръце. Пред него стои пълна  чаша. Някакъв друг минава покрай него и вижда, че мъжът…