Какво ново?

Седи на маса в ресторанта самотен мъж, тъжен един такъв, подпрял глава с двете…