Чудовищен протуберанс на Слънцето (видео)

Едно от най-забележителните явления на Слънцето е еруптивният протуберанс. През 2011 г. Solar Dynamics Observatory на НАСА е заснeла чудовищен протуберанс на повърхността на нашата звезда. Ефектната експлозия е показана…