Жена под наем

Древните доислямски араби имали странен обичай – „жена под наем.“ Този обичай е съществувал не само за получаване на  политически или икономически изгоди, това е вид ранна форма на евгеника.…